Varför är våra äldre så pass bortprioriterade?

Öppet brev till våra politiker: Yrket undersköterska. Vad innebär det? Lång gedigen utbildning? Nej. Högavlönad? Nej. Undersköterska är ett hedersamt…