Varför denna brådska?

Jag vill börja med att betyga att jag är för förändring och ett expansivt Stenungsund. Men jag blir väldigt konfunderad när jag tagit del av detaljerna om det föreslagna nya resecentrumets placering.

Varför kan ni inte kan vänta på att det nationella beslutet om dragning av dubbelspår fattas, innan slutlig placering av resecentrum bestäms? För närvarande finns alternativ som inte ens leder ett eventuellt framtida dubbelspår via Stenungsund – och i så fall är stora delar av den nu föreslagna satsningen ett totalt slöseri med pengar. Om därtill dubbelspår blir verklighet så innebär det ännu större påverkan på samhället. Att till exempel helt utan plan skära av stora delar av Stenungsund genom att bomma igen överfarten vid Doterödsvägen motverkar ju själva syftet att knyta ihop samhället. För många medborgare skulle det i så fall bli lika enkelt att ta sig ut till motorvägen och vidare till andra handelsområden – som att göra sig omaket att ta sig in till ett centrum som geografiskt ligger nära men av politiker placerats onödigt långt bort.

Det går att genomföra nödvändiga förbättringar av centrum utan att för den sakens skull behöva flytta resecentrum. Bygg gärna ett par parkeringsstrukturer som kan möjliggöra användande av en större del av dagens parkeringsytor till handel. Genomför enkla (och möjligtvis även flytt- och/eller återvinningsbara) förbättringar vid dagens resecentrum. Bygg det planerade hotellet och gör något vettigare av det stora kommunhuset. Förbättra utformningen av gästhamnen och locka mer verksamheter till strandpromenaden. Dessa satsningar är inte alls avhängiga bygget av en glorifierad busshållplats och att tåget stannar ett par hundra meter söder om vad det redan gör!

En undrande medborgare