Varför får kommunchefen sparken?

Tjörns kommuns kommunchef är uppsagd på grund av att kommunen står inför tuffa utmaningar – vilka? Vad är det för några nya strukturer som gör att kommunen betalar miljontals kronor för att bli av med en i mångas tycke humanistisk chef?

Du behövs Gert Kjellberg!

Tack för dina viktiga inlägg Emma Lennholm!

Skeptiker