Varför finns det ingen avfart?

En undran.  På väg 160 mot Orust finns en korsning, med väg som går vänster, mot Kyrkesund och Sundsby säteri….