Varför går det till som det gör?

Alla förtroendevalda politiker ska se till kommuninvånarnas bästa. Istället verkar vi sitta i hörnen i sandlådan och som tjuriga barn…