Varför vårdas så få 70-plussare på IVA?

Två effekter av nyliberalismens genomslag i slutet av 1980-talet är av stor betydelse för den svenska pandemistrategin. En är betraktelsen…