Värna säkerheten för oskyddade trafikanter

”Stenungsunds kommun skall vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer. Alla trafikanter skall…