Verkliga personalsatsningar är mer än höjda OB-tillägg

Drygt en halv miljard till höjda grundlöner i vården (utöver centrala avtal), 50 miljoner årligen för att nå målet om…