Vet inte om jag ska skratta eller gråta

Svar på insändaren:

”Lokaliseringsbeslut grundat på workshop”

Tack för ditt svar Bo men menar du på riktigt att grunden för beslutet av lokalisering av och därmed att flytta resecentrum några hundra meter för 100-tals miljoner lades i en work-shop? Allvarligt! Jag tar mig för pannan och vet inte om jag ska skratta eller gråta.

Jag är skattebetalare i Stenungsunds kommun och har röstat fram folkvalda till kommunen och förväntar mig professionalism, ingen lekstuga! Hur är det överhuvudtaget möjligt att några få personer godtyckligt utvalda får vara del i beslutsprocessen. Här är bara några exempel på viktiga frågeställningar:

1. Vilka var med i work-shopen?

2. Vad hade dom för demokratiskt mandat att lägga grunden för kommunstyrelsens beslut?

3. Var finns protokollet från work-shopen? Jag har sökt på kommunens hemsida men inte hittat något från 23 september 2015.

4. Utredningen från 2012 som ligger till grund för beslutet av lokaliseringen innehåller inte fullständiga utredningar av de alternativ som sägs vara genomgångna i work-shopen – läs 0-alternativ och Stora Höga, på vilka grunder tog man ställning?

5. Vilka ekonomiska och samhällsnytta utredningar användes vid kommunstyrelsens beslut av lokaliseringen?

6. Du nämner några diffusa punkter från work-shopen ”tillgång till pendelparkering, kopplingar till halvcentralt och perifert, möjlighet att förstärka de regionala kopplingarna” men du nämner inte påverkan av mer köer, dubbelspår finns inte någon plan för, färre p-platser, vilka problem som man löser, samhällsnyttan med mera.

Avsaknaden av grundläggande analyser och dokumentation för kommunstyrelsens beslut om lokalisering av resecentrum leder till misstänksamhet om mygel och agendor som inte tål att synas i sömmarna – eller vad tror ni själva? Något att fundera på.

Jag kräver att ni tar ert ansvar – gör om gör rätt!

Ekonomiskt sinnad skattebetalare