Vi använder pengarna effektivt

Svar på insändaren: “Nya pengar till föreningslivet blåser bort” Insändarskribenten skriver:  “Detta borde väl Stenungsundspartiet, som vill alla väl, också inse”.  Du…