Vi är på rätt väg men tålamod krävs

Svar på insändaren: ”Ordrikt men inte så mycket nytänk” När fullmäktige presenterar kommande års budget har allmänheten möjlighet att ställa…