Vi behöver distansskola!

Vi har haft en pandemi i Sverige i snart ett år nu och vi alla vill ha det som vanligt igen, därför måste vi göra allt vi kan för att få bort viruset. Sverige har valt att inte stänga grundskolan tidigare, säkert för många olika anledningar men nu har viruset tagit sig till många skolor i Sverige, några utav skolorna finns på Tjörn!

För det första börjar viruset komma till skolorna och det börjar bli mer och mer allvarligt och om vi inte stänger skolan kan det bli så att det bara sprider sig mer och mer.

För det andra, om vi inför distansskola på Bleket så kan man även renovera de delarna i skolan som inte kan användas, så vi slipper modulerna och det inte kostar så mycket för skolan.

Till sist så är det ganska trångt i klassrummen men, också vid skåpen och alla står nästan på varandra.

Även fast vi har distansskola kan varje årskurs gå minst en dag i veckan till skolan så att alla inte är i skolan samtidigt.

Anonym från Bleketskolan