Vi behöver ett rättvisare och jämlikare välfärdssystem

Corona-pandemin har påvisat brister på styrning och ledning från riksdag och regering visavi kommuner och regioner när det krisar till…