Vi behöver se över stödet

Svar på insändaren ”Nu måste kommunen skärpa sig” i Lokaltidningen 7 november.

Tack för din insändare Evamariya! Vi ska se över rutiner så att man får reda på att vi har behandlat skrivelsen som kommer till kommunstyrelsen.

Skrivelse tas upp som inkommen information – sedan ska någon i kommunstyrelsen (som består av 20 valda personer från alla partier som finns i Stenungsund) yrka på att det ska utredas, annars läggs skrivelsen till handlingarna.

Kommunfullmäktiges riktlinjer är att vi ska stödja barn och unga. Vi behöver se över stödet till föreningsliv i Stenungsund eftersom det finns olika behov för olika föreningar.

Vi ser att föreningslivet tillför kommuninvånare mycket så nu behöver fundera hur ska vi stödja föreningsliv i framtiden.

Bo Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Relaterade artiklar
Fler artiklar