Insänarskribenten manar makthavarna att inte ha för bråttom med beslutet om Södra hamnen i Skärhamn och det hotell som planeras där. Foto: Annie Mellbert

Vi får inte ha för bråttom!

Att bygga en stor och på många sätt ianspråktagande hotell- restaurangbyggnad vid/i inloppet till ett litet samhälle i Bohusläns skärgård är ingen privatsak. Det är därför Tjörnbornas egen styrelse måste rådgöra med sina medborgare om det lämpliga i detta.

Det är ganska vanligt att ett sådant här projekt börjar sin kommunala resa på tu man hand mellan en driftig entreprenör och ett kommunalråd. Inget fel i detta. Projektet kanske vinner gehör om man slår an på de rätta strängarna. Det diskuteras snart i en mindre isolerad krets och tar en allt fastare form. Och nu tycks det som att också detta projekt, precis som tidigare hotellprojekt i Södra hamnen, har vunnit de styrandes gillande. Det lockar ju med många arbetstillfällen, turism och något som sticker både ut och upp.

De styrande på Tjörn har tidigare i olika sammanhang talat om sin transparens gentemot medborgarna. Särskilt har kanske Liberalerna angett detta som sitt signum. Man har i planeringssammanhang ställt sig bakom olika former av så kallade workshops, där allmänheten tidigt ska göras delaktiga i det som diskuteras och berör deras närmiljö. Man har godtagit att ta till sig en planeringsmetod som kallas ”Cultural planning”. Med hjälp av denna ska medborgare hjälpa till att fånga platsens själ.

Man får lätt intryck av att detta projekt har varit bråttom. Då får sådant som transparens och Cultural planning lämnas därhän. Jag vill därför bidra med följande tankar.

Alla människor vid kusten har ett speciellt förhållande till begreppet hamn. Hamnen står för trygghet, arbete, möten, numera även glädje, vila, kontemplation o.s.v. Den får därigenom också ett oerhört symbolvärde. Den kan  kanske beskrivas som själva essensen av livet. Människorna i ett samhälle dras dit. Den är ju hela grunden för samhällets tillblivelse . Den skulle kunna motsvaras av torget såsom det fungerade tillbaka i historien, men är också något ytterligare. Hamnen är en länk mellan land och hav. Man passerar den för att komma bort och för att komma hem. Både i bildlig och bokstavlig mening.

Så länge den är öppen, öppen för alla, utan att enskilda intressen ockuperar delar av den!

Skärhamn har dessutom en särskild kvalitet. Precis som namnet anger så är det inte bara en hamn utan där utanför finns även en mängd skär. Öar och kobbar med berghällar, som gör mötet mellan himmel och hav till något enastående.

En miljö som skapats under tusentals år och under de senaste hundra åren också utnyttjats på ett relativt ödmjukt och varsamt sätt av människor. Man har tack vare sparsamhet något så när samverkat med naturens villkor.

För en entreprenör kan dessa förutsättningar naturligtvis bli lockande att utnyttja. Det är då invånarna behöver sin styrelse!

Där är vi är nu. Ett förfärligt brott är på väg att ske. Mot det som är och har varit. Mot historien. Mot människan, hennes innersta känslor och behov. Mot naturen och landskapet.

De fantastiska möjligheter som nu finns att uppleva hamnen och naturen ut mot havet blir med detta  projekt prisgivna.

Denna hotellbyggnad är inte varsamt placerad i landskapet. Den hindrar vyn ut mot skären, kobbarna och bergen. Oavsett om man tycker byggnaden är ful eller inte. Det spelar ingen roll. Den tar sig plats på omgivningens bekostnad. Som hotellgäst eller hotellägare kan detta naturligtvis upplevas som toppen, men för människor som bor inne vid hamnen eller sitter på bryggan vid Atene är detta kränkande.

Politiker. Var modiga och stolta. Svik inte människorna och naturen på denna plats. Sätt er en stund nere vid bänken utefter Hamngatan och våga lämna detta projekt. Använd pengarna till att genomföra gångstråket utefter kajerna i stället.

Staffan Bolander

Arkitekt och planerare

Skärhamn

Relaterade artiklar
Fler artiklar