Vi ger oss inte om bryggan!

Angående artikeln: ”Aldrig tal om budgivning” Man kunde inte väntat mer förståelse från kommunalrådet, men vi ska ändå inte ge…