Vi har en annan bild av va-verkligheten

Svar på insändaren: ”Positiv VA-verklighet” Peter Andersson (L) skrev en insändare innan jul där han försvarade sitt partis syn på…