Vi har en gemensam syn!

Svar på insändaren: ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” Socialdemokraterna på Tjörn instämmer i det som Vänsterpartiet genom Alma…