Vi har erbjudit markinköp

Svar på insändaren: ”Kommunen har vägrat svara eller förhandla” Den gamla deponin (avfallsanläggningen) i Stripplekärr sluttäcktes av Stenungsunds kommun 2007…