”Vi har ett gemensamt ansvar”

Ansvaret är vårt. Ansvaret är mitt. Ansvaret är vårt gemensamma. Det är en förpliktigande strategi Sverige valt för att bekämpa…