Vi ingår inte i majoriteten

Svar på insändaren:

”Tjörns resa från botten till toppen”

Det känns sorgligt att Christy Whiddon inte ännu efter två år lärt sig vilka partier som ingår i majoriteten på  Tjörn. Vänsterpartiet är inte ett av dem.

Vänsterpartiet la ett förslag om skattehöjning till förmån för skolan 2019, vilket genast föll på en teknikalitet i fullmäktige.

2020 hade Robert Bull ett tilläggsyrkande till vår budget där det skulle finnas mer pengar till skolan -21, -22, -23. Dessutom hade V i vår budget att vi ville ha mer pengar till skolan och äldreomsorgen 2020, men så klart faller den minsta budgeten först och kvar står de två huvudförslagen, eftersom (S)-budgeten stod närmast vår så röstade vi på den för vi bryr oss verkligen om skolan.

Vänsterpartiet värnar både om skolan och personalens arbetsmiljö, äldreomsorgen med deras arbetsmiljö, vi har dessutom lagt en interpellation för att uppmärksamma vikariers otrygga anställningsform.

Vi har heller ingen ledamot i Barn och Utbildningsnämnden så för oss är det omöjligt att påverka där, har Christy koll på detta ens? 

Alma Sibrian

Ordförande för Vänsterpartiet Tjörn