Vi kämpar tillsammans med skolpersonalen

Svar på insändaren: ”När argumenten tryter..” Percy gillar att framställa Tjörns föräldrar som en ond konspiration. Nu senast genom att…