Vi måste ha bättre förutsättningar

Sedan Stenungsunds kommun startade med optimerad bemanning (det så kallade hälsoschemat där vi exempelvis ska täcka upp varandras frånvaro på…