Vi samarbetar inte med SD

Det påstås enträget från oppositionen på Tjörn, och då främst ledande socialdemokrater att den styrande majoriteten har samverkan med och…