Vi ska ha en koldioxidbudget i Stenungsund

Sätta upp mål må vara enkelt, nå dem kan vara svårare. I femgruppens budget, framlagd i kommunfullmäktige 24 september, har…