Vi ska titta närmare på förslaget

Svar på insändaren: ”Varför finns det ingen postlåda vid Fregatten?”   Tack för att du tar dig tid och hör…