Vi ska vara glada att vi har fritidsboende

Svar på Holger Formgrens medborgarförslag: ”Låt fritidsboende betala” Kommunavgifter för fritidsboende på Orust är ett förslag från Holger Formgren. Hur…