Vi tar ansvar för en ansvarsfull budget

Vid torsdagens fullmäktigedebatt framstod skillnaden mellan den styrande fempartigruppen (S, C, ST, V och MP) och oppositionen (M, L och…