Vi valde mellan pest och kolera

Svar på insändaren: ”Spelreglerna borde vara självklara” Björn Möller, vi har en fråga till dig. När har vi sagt att…