Tvets skola. Arkivfoto

Vi vill ha en levande landsbygd!

Vad gäller Tvet-affären som det skrevs om i tisdagens tidning så var det väl delvis rätt. Säljas för 4,5 miljoner och hyras för 1,5 miljoner per år. Rätt men det gäller efter att det är renoverat! Innan renovering endast 800 000 per år!

2011-12 bestämde kommunen att de gamla skollokalerna skulle renoveras så att förskolan kunde flytta in. Kostnadsberäkningen låg på cirka 12 miljoner, för 5 år sedan, kostnaden har stigit några miljoner tills i dag. Förskoleverksamheten är nu i de tomma skollokalerna då de gamla lokalerna var för dåliga, så de har väntat länge på den renovering som utlovats!

Kommunen vill sälja hela fastigheten, inte delar av den, det är nog klokt. Kommunen vill hyra de lokaler som används till förskoleverksamheten, fullt renoverade enligt de ritningar som antagits i kommunen 2011-12. Renoveringen för de lokaler som förskolan använder är beräknat till mellan 12 och 15 miljoner kronor, inte alla lokaler! Kommunen vinner också på att de slipper renovera övriga lokaler.

Kostnaden för kommunen närmsta 10 åren blir då fastställd till 1.5 miljoner kronor per år som är samma kostnad de har idag för de lokaler som de använder på Tvet (orenoverade). Att kommunen får in 4,5 milj och slipper lägga ut 15 milj på renovering är något som en del inte räknar?

En del av oss som bor på denna Ö vill fortfarande ha en levande landsbygd och möjligheten att bo kvar här! Inte centralisera! Därför går nu vi, några privatpersoner, in och satsar på detta för att försöka hålla kvar någonting här ute på landsbygden, så att det inte blir som med Myckleby…

Börje Pettersson

Landsbygdsbo på Orust

Relaterade artiklar
Fler artiklar