Lokaltidningens läsare har skickat in en mängd insändare om Södra Hamnens exploatering. Foto: Annie Mellbert

”Vi vill ha en skärgård med fri utsikt”

I veckan skrev Lokaltidningen om exploateringsplanerna på Södra hamnen som för tillfället ställs ut i Skärhamn. Projektet engagerar läsarna och nedan har vi sammanställt de insändare som kommit in under veckan i ämnet.

Läs mer:Tjörnbor får tycka till om Södra hamnen

Hur tänker man?

Gå längs promenaden från Tubbeviken till kommunkontoret och tänk in ett enormt glaskomplex ute på piren. Ingenstans kommer man längre att kunna blicka ut mot havet. Båthamn för 150 båtar vid Malagakajen tar upp halva vattenområdet sett från Tubbeviken. Den lilla skymt du får från torget blir upptagen av en båttapp längst ut på stenpiren tillsammans med fler sjöbodar. Inne vid Atenes brygga och från monumentkajen ser du inte längre ut mot horisonten. Vill vi försköna området runt TSS-huset så finns det många möjligheter att ordna ett fint promenadområde med skulpturpark och fina sittytor på båda pirarna mot öster och väster.

Vad som för övrigt planeras söder om vägen ut på kajen känns som genomtänkt och väl avvägt i fråga om storlek och placering. För visst kan och ska området användas på ett vettigt sätt.

Men slopa planerna på att stänga in hela Skärhamn med detta hotell!

Silva Hålldén

Skolgatan, Skärhamn

Båtplatser kommer att försvinna

Nu börjar det ordentligt ryka i Skärhamn. Det nya bygget med hotell som fördärvar vår fina ort. Ingen kommer vilja flytta hit längre med ett sådant stort komplex… Båtplatser försvinner. Parkeringshus kommer till – men endast för hotellgäster (vad man än tror). Besökarna till hotellet kommer vara där på plats – äta på hotellet med mera. Ingen annan av våra restauranger kommer ha tillräckligt stor nytta av detta komplex.

Skärhamnsbo

Stoppa förslaget!

Det är bland det värsta jag hört och sett, ska man ta bort det sista av idyllen i Skärhamn? Kan politikerna ligga på en sådan låg nivå som att kunna vara med och jobba på ett sådant projekt över huvudtaget? En lämplig plats för hela eländet skulle vara uppe vid Heås, det ligger ju högt med möjlighet till fin utsikt. Stoppa förslaget innan det kostat skattebetalarna i kommunen en massa pengar, tänk i stället på skola och åldringsvården och lite mera parkeringsplatser nere i hamnen.

Ej Skärhamnare men nästan

Behåll utsikten över havet

Jag tycker att byggnationen strider mot det som sägs i våra miljökvalitestmål vad gäller kust och hav.

I naturvårdsverkets rapport ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” står bland annat:

Skärgård och kustnära miljöer påverkas till exempel av hård exploatering, bebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik. Att bevara kulturarv med fyrar, sjöbodar, ängs- och betesmarker försvåras i avfolkningsbygder, medan det riskerar att skadas i områden med stor fritidsbebyggelse och omfattande turism. Ökad bebyggelse och trafik försämrar även tillgängligheten för friluftslivet.”

Hur kommunen tycka att ett bygge som detta gynnar ovan nämnda.

Vi som bor i Skärhamn vill inte alls ha det som finns i storstäderna: Avenyer, fantastiska byggnader i glas och betong. Vi vill ha en skärgård med fri utsikt över havet, öarna, ljuset och djurlivet. Det är därför vi bor på landet och i Skärhamn. Låt städerna bygga sina miljöer men importera inte dom värderingarna hit.

Mats Sjöberg

Kan detta vara sant? 

Min första tanke var att det måste vara någon ”skojeridag”, likt 1 april. Att över huvudtaget släppa fram ett sådant förslag är ofattbart. Ser man inte längre Skärhamn som det kustsamhälle man tidigare värnat om, det vill säga att all bebyggelse i hamnens närhet ska vara så som passar in i just ett kustsamhälle?

Lennart

Relaterade artiklar
Fler artiklar