Vi vill ha mer idrott i skolan

Vi vill ha mer idrott i skolan. Idag är det bara 45 minuter idrott två gånger i veckan. Vi vill ha idrott varje skoldag.

Det är bevisat att idrott är bra både för hälsan och för hjärnan. Om du tränar regelbundet kommer du få lägre vilopuls, mindre risk för sjukdomar och du kommer få en hjärna som kan lära sig bättre än tidigare. Om du tränar regelbundet är risken också mindre för övervikt, något som bara ökar och ökar i världen.

Alla kanske inte har möjlighet att träna på fritiden, det är dyrt och andra aktiviteter kanske fyller upp tiden. Om vi hade haft idrott varje dag får alla fler möjligheter att ha ett hälsosamt liv oavsett hemförhållanden. Alla har rätt till god hälsa, därför borde skolan låta alla få chansen att utöva idrott dagligen.

Det är bevisat att om du har idrott 20 minuter varje morgon lär du dig mer på lektionerna vilket kommer leda till att du kan få högre betyg och större valmöjligheter för framtida utbildning och yrke.

Nu kanske någon tänker att man ju kan skada sig om man utövar idrott men det är lika enkelt att slå sig på vägen till eller från skolan. Om det är kontrollerad träning är också musklerna uppvärmda och då är skaderiskerna mindre. Vinsterna är helt enkelt mycket större än riskerna.

Det är därför vi vill ha daglig idrott i skolan. För att få bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv, för att lära oss mera på lektionerna och för att må bättre.

6A på Kristinedalskolan