Vi vill säkra fortsatta utbildningsinsatser

Svar på insändaren: ”Förslag på det som redan finns beslut om” Först och främst – tack till Gun A Malm…