Viktigt att visa respekt för den demokratiska processen

Svar på insändarna: ”Språk (miss)bruk inom (S) Tjörn” och ”Gränsen passerades med råge” Jag finner det intressant att författarna till…