Vilken kultur vill vi ha?

Kultur eller människans andliga odling sägs skilja oss från andra djurarter. Den planteras och växer i alla gemenskaper. I hemmen,…