Vill du sitta åksjuk i baksätet på bussen eller påverka vart du är på väg?

Återigen känner jag att jag måste jag uppmärksamma läsare och pendlare om vart vi i Stenungsund är på väg. Ett nytt resecentrum behövs inte, vi har ett utomordentligt bra resecentrum.

Samma kommun som en gång tyckte att vi inte behövde väntrum, toaletter och kiosk är den som nu är beredd att betala 160+ miljoner för att rätta till sin felsatsning om att sälja ut en anrik utbyggnadsbar lokal (våga sticka ut och visa vägen för resurseffektivitet och återanvänd).

Under tiden har ni löst det med en modern version av Baja-Maja, Tack för att ni lyssnar och tack Snusboa för utomordentlig service med behövlig verksamhet!

Lokaliseringsutredningen 2012-05-31, som är underlaget för beslutet av lokalisering kom fram till att det behövs 10 busshållplatser mot dagens 11. Konstigt nog är det nu 15 i planen som tar en avsevärd mängd yta och befintliga hus i anspråk. Om man nu tänker på alla anslutningar och det faktum att enstaka går med 15-20 minuters avgång så går en icke oväsentligt låg andel med 6-10 gånger per dag. – Varför ska dessa uppta dyrbar och attraktiv yta för max nån timmas angöring per dag?

”Befintligt stationsläge med tillhörande regionbussterminal inrymmer idag 11 busshållplatser och behöver på sikt utvecklas för fler bussar. Terminalen är utformad enligt sågtandsuppställning och behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Vidare skulle väntutrymmen och övrig service behöva uppgraderas.”

”Framtagande av layout för detta* har inte ingått i uppdraget liksom studie av möjligheten att förlänga tågplattformarna. Marktillgången ser spontant ut att räcka för detta men det har ej studerats.”

* Befintlig placering av resecentrum.

Om man citerar utredningen 2012 så står det att läsa:

”Terminalen dimensioneras för ca 10 angöringsplatser, 20 korttidsparkeringar och 200-300 pendelparkeringar. Idag finns ca 100 pendelparkeringar i Stenungsund och Stora Höga”. Var är dessa extra parkeringsplatser kommunrepresentanter och varför behövs nu 50 procent mer hållplatser?

Kommunen tycker också att vi måste tvinga in 100 bussar per dag på Södra vägen, allt på grund av en potentiell stängning av Doterödsöverfarten runt år 2065 realistiskt tänkt. Var har ni underlagen för detta antagande, 10 platser räcker ju och övergången är öppen 40-50 år till…?

Planfri övergång vid resecentrum

En annan märklig investering är en mycket lång gångtunnel. Det är det sista det här centrumet behöver – tryggheten i centrum är redan idag ett uppmärksammat problem.

Det finns ett befintlig övergångsställe vid Doterödsöverfarten, förbättra det!

Det finns en gång- och cykelbro över både väg och järnväg vid Södra vägen till torget och ni ska även ha en ny (troligen ljusreglerad) övergång samt trafikljusreglerad bussutfart vid norra delen av resecentrum, allvarligt talat måste vi väl kunna gå 100 meter i dessa friskvårdstider, bil/kollektivpendlarna tvingas ju gå 500 meter…?

Om vi tänker på de stackars tre ungdomar som miste livet vid Solgårdsdalen-Circle K söder om torget så har man inte en tanke på att bekosta en viadukt för att rädda liv. Nej vi stänger övergången helt enkelt:

”Det känns bra att vi fått en trafiksäker lösning på plats för att undvika liknande olyckor i framtiden. Tillsammans med Trafikverket arbetar vi nu vidare med en lösning kring en planskild korsning vid Solgården, säger Bo Pettersson, S, till Nyheter STO.”

Vad gör ni här, på riktigt… Det är ju här en planskild övergång över järnväg och väg behövs! Hur svårt kan det vara att få till en viadukt!

Trafik i centrum

Gällande trafik förbi nya Resecentrum (i dag 16 000 fordon) har man antagit låg tillväxt (20 000 fordon), på bilresandet, faktiskt så låg att det är ytterst sannolikt att komma upp till maxkapacitet i närtid. Det höga målet (26 000 fordon) har inte antagits, inte heller ett medel mellan låg och hög.

”Slutsatsen av detta är att vid ÅDT på 26 000 har vägsystemets kapacitet passerats medan ÅDT på 20 000 ligger närmare dess maximala kapacitet.” På vilka grunder kan man anta detta? Kan vi på samma sätt anta att det kollektiva resandet inte kommer öka, eller att havet inte kommer stiga på grund av global uppvärmning eller att Covid-19 är fake news? Om vi antar samma procentuella ökning som invånarantalet till 2035 det vill säga plus 35 procent från idag landar man på cirka 22 000 bilar.

Kära förtroendevalda kommunrepresentanter för Stenungsunds kommun – har ni överhuvudtaget läst igenom utredningarna innan ni beslutade om ”Bästa läge för torgets ägare och handlare”?

För alla pendlare och Stenungsundsbor – knapp tid kvar att agera! Senast 21 oktober har ni en möjlighet att rätta till att motsätta er ett beslut baserat på att ´Kommunen gjort har Citycon på smällen och nu tvingas betala underhåll.´

Kära kommunalråd, det är riktigt synd att du nu bestämt att i förtid lämna din position nu när du har chansen att rädda ett sjunkande skepp. Men man kan ju alltid välja att lämna det!

Bevara Stenungsund, stoppa kommunens mygel