Villfarelse att färre kor ger mindre utsläpp

Svar på insändaren:

”Ska barnen tvingas rädda både klimatet och sig själv?”

Fredsrörelsen på Orust ger sig in i debatten, båda två. Och det utan grundläggande kunskap om jordbruk, kolets kretslopp, den korta och långa kolcykeln och fotosyntesen.

Det är svårt att förstå vad Erni och Ola Friholt menar när de säger att barn kan bli miljö- och klimatmedvetna av att man lurar barnen att tro att de kan rädda klimatet. I synnerhet genom att sluta äta kött. Barn behöver animaliska proteiner för att utvecklas.

Jordbrukets påverkan på klimatet har dessutom överdrivits. Så teorin bakom kampanjen mot kött håller inte. Forskaren Per Frankelius har visat att jordbruket av allt att döma är klimatpositivt. Och det innebär som sagt att man lurar skolbarn om man säger att de kan rädda klimatet genom att sluta äta kött.

Att påstå att färre kor ger mindre utsläpp, då har man inte förstått vad det handlar om.

Istället ger mer jordbruk ökad kolinlagring, kor lagrar kol när de äter gräs som lagrat kol. Vi lagrar kol när vi äter kött från kor. Kolet i växternas rötter liksom halmen stannar eller återgår till jorden. Av kolet vi äter stannar en del av kolet i kroppen. Den mänskliga biomassan ökar när vi växer eller med antalet människor på Jorden. Människan bidrar därför till att lagra kol som hämtas från atmosfären av växterna.

Kolet är ett av våra grundämnen. Människans kropp består till 18 procent av rent kol.

Kolet är det viktigaste grundämnet när det kommer till själva livet.

Grundämnet kol ingår i alla organiska molekyler.

Jag vänder mig emot att Erni och Ola Friholt försvarar att man i skolans matsal lär ut en lögn.

Jag vänder mig också emot att regionens klimatbudget målar allt i svart (kolsvart), och att man glömt fotosyntesen som är förutsättningen för allt levande med sin syreproduktion och kolbindning.

Jag vänder mig dessutom emot skolmatsakademins kostråd, som kan skada barnens fysiska och mentala utveckling.

Makarna Friholt fortsätter att fabulera när de tycker att vi ska gräva ner skogsavfall och bioenergi istället för att låta det ersätta fossil energi. Det kanske inte är någon bra idé eftersom både ved och skogsavfall tillhör den korta kolcykeln och tillför inte mer koldioxid till atmosfären än träden tagit upp.

Det svenska skogsbruket är klimatneutralt, precis som jordbruket.

Att ersätta avverkad skog med nyplantering avfärdar makarna som nys. Ändå säger forskarna att skogen lagrar mest koldioxid när den växer som mest, och det gör den mellan 20 och 50 års ålder. Det innebär att ett aktivt skogsbruk är bättre ur klimatsynpunkt, än skog som bara får stå orörd.

Träd som slutar växa dör och faller till slut omkull. Under förruttnelsen avger de koldioxid.

Det känns som om fredsrörelsen på Orust gett sig in i ett ämne som dom inte behärskar, Erni och Ola Friholt verkar styras mer av sina villfarelser än av fakta och verklig kunskap.

Börje Berntsson