Vinstuttag ger en kraftigt försämrad välfärd

Svar på insändaren ”Begränsad vinst ger mer pengar till välfärden”.

Janette Olsson (S) från Stenungsund har i media meddelat att hon som socialdemokrat är stolt över att partiet nu föreslår vinstbegränsning för välfärdsföretag. Men det finns ingenting för socialdemokraterna att vara stolta över när det gäller hanteringen av välfärdsföretag och som kulminerat med den fullständiga härvan som kallas Reepaluutredningen.

Socialdemokraterna går fram med ett förslag som har sågats av en lång rad experter och offentliga instanser. Det huvudsakliga syftet med att gå fram med förslaget är att blidka regeringskollegan Vänsterpartiet.

Redovisningsbolaget PWC har kunnat visa att de kullerbyttor som Ilmar Reepalu har ägnat sig åt i sin utredning leder, inte till en vinstbegränsning utan, till ett vinstförbud. Förslaget baserar sig på det mycket obskyra begreppet operativt kapital som är mycket lågt i de flesta tjänsteföretag, även inom vård och omsorg. Följden blir att en fjärdedel tvingas gå med förlust och åtta av tio tillåts en vinstmarginal under två procent. Det gör det omöjligt att utveckla verksamheten, skapa trygga arbetsplatser eller säkra tillgången på äldreomsorg.

På vilket sätt detta skapar stolthet för en socialdemokrat kan man verkligen undra.

Vi får ofta höra att det är de stora företagen, de som gör så kallade ”övervinster” som förslaget främst är tänkt att drabba. Det är fullständigt felaktigt. De hårdast drabbade blir de mindre, kanske ett hemtjänstföretag som startats och drivs av en undersjuksköterska som inte kan värja sig för Ilmar Reepalus vinstbegränsning. I Västra Götaland finns det en mängd enheter som skulle drabbas hårt.

Istället för att leda till att mer skattepengar stannar i välfärden blir det tvärtom. Några kanske klamrar sig kvar efter att ha köpt dyra konsulttimmar från redovisningsjättarna. Istället för att satsa på sådant som utvecklar verksamheten tvingas de köpa in sådant som gör att deras räkenskaper tolereras av Reepaluutredningens begränsande struktur. Slöseri istället för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar.

Den som känner stolthet över detta har antingen inte tillfullo begripit konsekvenserna av förslaget eller önskar en kraftigt försämrad välfärd.

Håkan Tenelius

Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Relaterade artiklar
Fler artiklar