Vision för fred och en hållbar utveckling

Vi behöver visa solidaritet och medkänsla på olika sätt och på många nivåer. För den egna personen, familjen, regionen, nationen…