Arkivfoto

Zonförslaget redan under utredning

Svar på insändaren ”Hurra för fria resor – men skippa zonerna”.

Det anförs i insändaren att pris- och biljettsystemet i Västtrafik överlevt sig självt. Det är nog ingen som höjer rösten i protest mot det påståendet. Men de påföljande förslagen är minst sagt överflödiga. Det finns redan ett förslag som nu utreds om att hela STO ska ingå i samma zon.

Läs mer: 70 zoner ska bli tre

Det slutliga beslutet ska förhoppningsvis tas av regionfullmäktige under våren 2018 och införas så snart som möjligt. Det finns idag över 70 zoner som med det nya förslaget ska bli 3 zoner.  Stenungsund, Tjörn och Orust och 38 andra kommuner i Västra Götalandsregionen kommer ingå i vår zon. Detta innebär att vi kommer att kunna resa längre för samma kostnad eller lägre kostnad.

I förslaget ingår också att check in och check ut kan tas bort som en konsekvens av en avsevärd förenkling av zonstrukturen som helhet. Det kommer helt enkelt inte längre vara intressant var man går av bussen så länge man bara har en biljett för resan man gör när man stiger på. Om man sen ska göra en udda resa till en annan zon så kommer man kunna köpa en tilläggsbiljett eller köpa ett kort med de av de andra två zonerna man behöver om man exempelvis pendlar.

Vi ser det här som en stor förenkling för det dagliga resandet. De som i dag har seniorkort kommer kunna åka i större sträckningar och kommer kunna ta del av utbud även utanför vår egen kommun, liksom andra med lätthet kommer kunna ta del av de besöksmål och det vi har att erbjuda som en spännande del av Västra Götalandsregionen, som exempelvis Akvarellmuseet eller Pilane.

Vi rekommenderar Christer Ahlén att trycka på ja-knappen när regionfullmäktige ska rösta för det slutliga beslutet.

Birgitta Adolfsson (L)

Regionstyrelsen

Daniel Andersson (L)

Vice ordförande, Kollektivtrafiknämnden

Nanna Siewertz Tulinius (L)

Västtrafik

Relaterade artiklar
Fler artiklar