Att leva i tystnaden efter kriget

Hur var det att leva i efterkrigstidens Norge, i ett land som ockuperats av tyskarna under fem år. Egil Midtbö…