Röda Hjärtan

Det sjungs av hjärtats lust

Röda Hjärtan sjöng för just hjärtats lust, för och tillsammans med elever från Kungälv när det samlats till det avslutande eventet i NO-Drama.

Projektet syfte är att väcka intresse för hållbar utveckling och naturvetenskap för barn och ungdomar.

– Vi samarbetar med Kulturcentrum väst och har byggt upp ett pedagogiskt koncept i fyra delar som eleverna får med sig då de deltar i projektet, förklarar Cecilia Taube, projektledare från Molekylverkstan.

Den här gången var det riktat till Kungälvs kommun där särskolegymnasiet vid Trekunga tillsammans med Tungeskolan och Karebyskolan deltagit.

Marie Lindblad är konstnärlig ledare för Kulturcentrum Väst som är en fri teater och en daglig kulturarbetsplats inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hon tycker att projektet varit väldigt lyckat hittills:

– Det har verkligen gett stort utbyte för alla.

Arvsfonden har gett stöd på nästan tre miljoner kronor för att genomföra projektet under två år. Nästa år ska skolor i Stenungsund, Tjörn och Orust ges möjligheten att delta.

 – Allsångseventet som visades på Fregatten är uppbyggd och genomförd av funktionsvarierade, berättar Cecilia Taube. Till tillfället utformades en utställning där aktörer som 8-fjordar, Ren och attraktiv kust Bohuslän och Strävlidens reningsverk var delaktiga.

248 elever och deras pedagoger har deltagit från Kungälvs kommun och nästan alla var på Fregatten och fick se slutresultatet, eventet, i förra veckan.

– Tillsammans med skådespelare och musiker från Kulturcentrum Väst har vi nu skapat ett nytt koncept för unga människor där naturvetenskapen fått möta konsten, avslutar Marie Lindblad.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar