En dag att byta kläder

6 april är en viktig dag för Naturskyddsföreningen i Stenungsund, ja för alla föreningar av den sorten i hela landet….