Helen har forskat om hembygden i 40 år

Orust Föggetorp, Varfjäll, Kleva, Groröd och Ödsmål. Små platser på norra Orust som få känner till. Den som vet mycket om dessa platser är Helen Olsson som forskat om bygden sedan hon var 15 år gammal.

Helen vill lyfta fram livet i Torp

I snart 40 år har Helen Olsson forskat kring sin hembygd. Hon började släktforska som 15-åring, ett intresse som hållit i sig under åren. I dag forskar Helen inte bara om sin egen släkt utan hon har koncentrerat sig på människor och gårdar i Torp på norra Orust.

– Jag är från Torp och bor i Torp därför föll det sig naturligt att hembygdsforska kring Torp. Jag tycker att Torp många gånger är lite åsidosatt. Det finns inget samhälle här som i de andra församlingarna, men vi ortsbor håller ihop och bevarar vår historia, säger Helen.

Under åren har Helen samlat på sig en imponerande mängd med gamla foton på människor som levde förr. Hon har foto på gamla gårdar och på omgivningen som ändrats mycket under åren. Intresset för hembygden har tidigare mynnat ut i ett par böcker. En bok handlade om Ström, inte långt från Slussen. Helen har även medverkat i en rad böcker som släktforskarna givit ut.

– Jag tycker att det är synd att glömma bort de människor som levde förr. Det är inte många gamla kvar som kan prata om livet förr. Jag vill gärna att deras minnen ska bevaras och föras vidare.

En av de färgstarka personer som även var den som väckte Helens intresse för hembygden var Johan i Föggetorp. Johan var bror till Helens mormor och de båda umgicks mycket då Helen var barn. Johan och hans Astrid bedrev jordbruk på gammalt sätt. De hade två hästar, fem kor, gris och hönor.

– Johan var intresserad av människor och kände de flesta. Samma intresse har jag fått. På något sätt tror jag att det är Johan som påverkat mig till det stora intresse för hembygden som jag har.

Helen delar gärna med sig av sina kunskaper. Vid två tillfällen har hon hållit i bildvisningar i församlingshemmet i Torp. Första bildvisningen handlade om verksamheterna och släkterna i Assmunderöd och Kleva. Den andra handlade om gamla tiders Slussen och dess befolkning. Helen har även satt samman ett bildspel om Torps kyrkas inventarier och kyrkogården. Nu ska hon hålla en ny bildvisning. Denna gång tar hon betraktaren på en bildresa som startar i Ålgård för att följa vägen via Groröd, över Ödsmål, mot Slussen och Ström för att ta sig förbi Föggetorp och sluta vid Torps kyrka. ”Vandring i hembygden” kallar hon bildspelet som hon visar i församlingshemmet intill Torps kyrka.

 

Erika Olofsson

0303–728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar