”Jag kände inte att jag passade in”

Under uppväxten i Stenungsund kände sig Aida Secka ofta utanför eftersom hon inte var och såg ut som ”alla andra”….