Kenneth tog hälsopriset

I förra veckan fick Kenneth Thorén ta emot Tjörns kommuns hälsopris. – Mitt engagemang för de ensamkommande ungdomarna och deras fotboll var säkert avgörande, säger han

Kenneth Thorén har i princip alltid varit engagerad i Skärhamn IK.

– Först var jag spelare och sedan blev jag ledare, berättar han. Jag har också varit ordförande i klubben i tio år. Sammanlagt har jag varit engagerad där i 43 år. Ddt är en lång tid.

Sedan november 2015 har han hållit igång ett lag med ensamkommande killar.

– Vi har till och med deltagit i seriespel de senaste två åren.

Annars har Kenneth dragit samma slutsats som så många andra om de ideella föreningarna framtid:

– Det är svårt med återväxten till ungdomsledare och till andra uppdrag i föreningarna. Jag var själv med och startade och drev Skärhamnsjoggen under 20 år men den fick vi lägga ned 2001. På grund av dels för få anmälda och dels för få som ville vara med och dela på jobbet det innebär att arrangera en årligen återkommande tävling.

Taija Holmberg är enhetschef i Tjörns kommuns socialförvaltning och ansvarar för Hälsodagen som alltså var i förra veckan:

– Det är tredje året vi arrangerar den, berättar hon. Vi försöker hitta spännande människor som kan berätta om viktiga saker alla behöver lära sig mer om. I år bland annat självmord och misshandel i hemmet.

Det fanns också en utställning i kommunhuset där Hälsodagen hölls.

– Flera viktiga verksamheter som polis och räddningstjänst. Svenska kyrkan finns också här plus naturligtvis våra egna verksamheter. Det är viktigt att visa var vi kan få svar på våra frågor om besvärliga saker. Det finns hjälp för dem som inte mår bra, men ibland kan okunskapen om vart man ska vända sig vara ett hinder, ett onödigt sådant.

INGEMAR HAMMARSTRÖM