Kopperskyrkan fyller 50

Kopperskyrkan i Stenungsund fyller 50 år i år. Den 8 december är det julmarknad till förmån för ungdomsarbetet. – Det brukar komma en hel del folk då, säger Kjell Strömner, ordförande i den styrelse som ansvarar för kyrkans verksamhet.

Kopperskyrkan tillhör Equmeniakyrkan som är sammanslagning av Missionskyrkan, baptisterna och metodisterna. En sammanslagning som skedde 2011.

Lång tradition

– Kopperskyrkan är 50 år men församlingen har en 150-årig tradition att falla tillbaka på, säger Strömner. Här i Stenungsund firades ”födelsedagen” den 27 oktober bland annat med besök av tidigare pastorer

Församlingen har en ny pastor också. Hon heter Helena Klar Fast, född i Malung och bor just nu i Trollhättan där hon också verkat.

Ledd till Stenungsund

– Men jag kände mig ledd att komma hit till Stenungsund, säger hon.

Helena har tidigare jobbat, baserad i Oxford, med studenter från Asien och Sydamerika som studerade i Sovjetunionen.

– Det gjorde att jag varit i före detta Sovjet många gånger, säkert mer än 50. Där upptäckte jag att sanningen och människovärdet är de två saker som faller först i en diktatur. För mig är en diktatur alltid en diktatur och man ser det på deras sätt att behandla sin invånare.

Equmeniakyrkans målsättning är att vara en kyrka som är öppen för alla, som bjuder in till olika samlingar.

Kopperskyrkans församling jobbar mycket med de människor som kommer nya till Sverige.

– Vi vill göra en medmänsklig insats och har bland annat haft ett cykelprojekt där nyanlända får reparera gamla cyklar och göra dem trafiksäkra och i dugligt skick. Dessutom har vi individuell undervisning i svenska språket och läxhjälp.

Familjescouting

Där finns också dagledigträffar och familjescouting förutom gudstjänster och andakter.

– Vi samarbetar även med svenska kyrkan i Stenungsund och Stora Höga. En gång i månaden träffas familjescouter i Kopperskyrkan och i Kyrkans hus Stora Höga.

Familjescouting innebär att hela familjen kan vara med i naturen, vara ute, elda, laga mat, leka och lära.

– Det är en väldigt uppskattad verksamhet, avslutar Kjell Strömner.

INGEMAR HAMMARSTRÖM