Med annorlunda uttryck

Helga Holmén har aldrig ställt ut i Stenungsund förut. Nu ska hennes tavlor hänga på Galleri Koch nästan en hel månad.

– Jag blev tillfrågad av någon i Stenungsunds konstförening som hade sett mina bilder på vår konstrunda i Falkenberg, som vi alltid har i Kristi himmelfsärdshelgen, säger hon. Jag svarade ja direkt. Jag ställer inte ut så mycket. En eller två separatutställningar om året blir det och någon eller några jurerade.Jag vill ha mycket tid inför varje utställning och jag behöver gilla rummet där jag ska ställa ut.

Studerat i Dresden

Hon är 44 år och har aldrig varit något annat än konstnär.

– Jag är utbildad i Dresden i Tyskland och har bott och arbetat utomlands i flera år. Elva i Tyskland och tre i Spanien.

Hennes uttryck är ovanliga. Hon jobbar med ”fel” storlekar som ger kontraster i bilderna. Det är också ofta kontraster som är avbildade. Barn som hoppar, fast man bara ser benen och underkropparna. med en stior svart katt i förgrunden av tavlan ”Hopp”.

Nya tankar

Enligt Helga är anledningen till kontrasterna att hon vill föda nya tankar hos den som ser på tavlorna.

– Jag använder olika medier, berättar hon. Målar ofta bakgrunden med akryl och sedan gör jag figurerna i olja. Det ger en alldeles särskild effekt som är en jag eftersträvar.

Hon säger att hon säljer bra och att hon tar bra betalt. Försöker ta ut vad alla de timmar kostar som hon lägger ned på varje tavla.

– De som köper betalar eftersom de vill ha just den bilden. Det är svårt att klara ekonomin som konstnär, medger hon. Därför har jag ett jobb vid sidan av.

Hon är också dekormålare på Göteborgs Stadsteater.

Stenungsunds konstförening arrangerar.

INGEMAR HAMMARSTRÖM