Orgelljud från evigheten

Ännu en konsert i en kyrka men denna är speciell för det är ju inte varje man kan höra musik framförs på ett instrument som byggdes för över 400 år sedan.

Det handlar om den konsert som ges i Morlanda kyrka på nordvästra Orust under torsdagen (26 oktober). Professor NN från Cornell University kommer då att framföra musikstycken.

I Morlanda kyrka finns det två orglar. En mer modern traditionellt romantisk orgel placerad längst bak i kyrkan och en betydligt äldre som återfinns ganska långt fram i rummet till vänster.

– Det är mycket värdsligt och himmelskt som möts här, säger Henrik Mossberg.

Han är utbildad kyrkormusiker och vikarierar sedan i somras för Sanna Räsänen men håller även på med diverse projekt inom jazzmusik.

Klingar högre

Morlanda kyrka har troligen anor tillbaka till 1100- eller möjligen 1200-talet men omnämns första gången i skrift först år 1308. Byggnaden har byggts om och till sedan dess och rummet är fullt av saker som i ålder kan räknas i höga tresiffriga tal.

Barockorgeln är en av dessa. Den är från 1604 och kom ursprungligen på plats i Marstrands kyrka. Den flyttades till kyrkan i Orust efter en auktion exakt 200 år senare och har renoverats vid två tillfällen varav senast var åren 1999-01.

– Den är ju stämd lite högre än en vanlig orgel. Det blir ett lite ljusare ljud, kanske så mycket som en halvton ljusare. Sjunger du en psalm och man spelar i exempelvis c-dur då klingar den högre, kanske ciss-dur.

Varför?

– Genom åren har man experimenterat med olika stämningar. Det kanske var ett sätt att anpassa orgelpipornas höjd på ett bra sätt. Eller så var det bara så att han som byggdes orgeln tyckte att det var snyggt.

Belgisk mästare

Han är i det här fallet var en belgisk mästare verksam i Köpenhamn: Hans Brebos. Det hör till saken att Orust vid den här tiden tillhörde Danmark.

– Vissa saker i ett orgelbyggeri kan man bygga separat men det mesta byggdes på plats. Det är ju hela tiden ett samspel med kyrkorummet, både vad gäller utseendet och hur det ska klinga, säger Henrik som tillfogar – efter att ha konsulterat Wikipedia – att orgeln är stämd i korton vilket är en fjärdedels tonsteg högre i intonation.

– Före 1700-talets mitt saknades det fastlagda normer för normal tonhöjd. Då kunde man hitta lite som man själv ville, säger Henrik om den orgel där man med all säkerhet har spelat renässans- och barockmusik.

Trampade luft

I orgelns begynnelse gick det inte att spela på den annat än att flera fick trycka in luft i systemet med hjälp av orgeltrampor. Idag har använder man sig av elektriska fläktar.

– Alla orglar bygger på samma princip det vill säga att det blåses runt luft. När man drar ut en stämma så öppnar man lufttillförseln helt enkelt till den pipuppsättningen. Mekaniken är densamma sedan man började bygga orglar, säger Henrik.

Fungerar fortfarande

Henrik spelar på orgeln, däribland ”Den blomstertid nu kommer”, och det är smått magiskt att veta att det man hör spelas på ett instrument som byggdes för över 400 år sedan.

– Det är ju det som är grejen! Jag menar, hur många synthar kommer man att spela på om 100 år?

Tony Balogh

Relaterade artiklar
Fler artiklar