Pamela har kontakt med andra sidan

Hon har säkert Orusts ovanligaste yrke, hon arbetar som medium. Om andra människor väljer att tro eller att inte tro på det som Pamela Gunnarsson säger att hon upplever, berör henne egentligen inte alls. 

Det finns många som tror på övernaturliga förmågor och så finns det andra som är helt övertygade om att det inte är möjligt och att alla händelser och fenomen har naturliga förklaringar. Om man tror på medier, kan man finna tröst i de svar som ett medium kan ge i form av kontakt med avlidna släktingar och vänner. Pamela Gunnarsson arbetar som medium, hon är van att möta skepsis.

Utvecklat sin andliga förmåga

– Andevärlden framställs ofta som så mystisk och främmande men för mig är det ingenting märkvärdigt. Jag pratar med de döda, vi behöver inte göra det svårare än så.

Hon kom i kontakt med andevärlden genom ett trollbord, det var för ett 20-tal år sedan. Pamela hade värk i lederna och fick av en tillfällighet delta i en trollbordsseans Hon frågade: Blir mina leder bättre? Bordet vred på sig. Det ville inte svara. Efter upprepade frågor svarade bordet – nej! Två år senare fick Pamela Gunnarsson sluta sitt arbete som undersköterska på barn och vuxen IVA, på grund av reumatism. Det var, säger hon, beviset för att de andarna meddelade sig genom bordet.

– Tack vare att jag arbetat med svårt sjuka barn och vuxna, kan jag ta jag ta mötet med anhöriga i sorg.

Hon har efter det utvecklat sin andliga förmåga. Nu är hon flitigt anlitad som medium i Sverige och även i Norge. Hon har haft storseanser i hela landet och varit med på de andliga kryssningarna med Cinderella.

Pamela upplevde att hon får kontakt med något som hon kallar för guider, andar, som vill hjälpa människor i vår värld att hitta rätt väg i livet. Pamela förklarar att hon hör röster från den andra sidan klart och tydligt. Det är röster från olika personer hela tiden men rösterna från hennes andliga guider känner hon igen genast eftersom hon är så van vid att höra dem. Pamela känner fysisk beröring från en klients andar och hon ser bilder av hur de ser ut, andevärlden pratar med alla sinnen. Hon poängterar att guiderna inte vill styra ens val i livet utan bara ge guidning, som ofta kan tolkas på flera olika sätt.  

– Alla har guider med sig i livet. En guide kan vara någon som vi inte känner men som vi på något sätt byggt upp ett samarbete med innan vi fötts, eller i ett tidigare liv. Guiderna hjälper oss i vardagen. En magkänsla är ofta en guides sätt att säga ifrån.

Ett efterfrågat medium

Många kommer till Pamelas lilla mottagning på Flatön och vill ha kontakt med nära och kära på andra sidan. Det kan vara en högt älskad mormor som saknas eller ett barn som rycktes iväg alldeles för tidigt som efterfrågas.

– Jag brukar få kontakt med vem som helst på andra sidan. Många gånger är det andarna som kontaktar mig, de vill i sin tur få tag på någon som lever i dag, för att lämna ett meddelande.

Pamela är ett efterfrågat medium, hon kallar sig själv för en medial livscoach. Hon har hjälpt tusentals människor under åren. Hon har hjälpt till att bota fobier och även varit inblandad i flera utredningar kring försvunna personer, då anhöriga kontaktat henne som komplement till polisarbetet.

– Vid flera tillfälle har de saknade personerna visat mig var deras kropparna har försvunnit. Jag kunde leda anhöriga dit och mycket riktigt fanns personen där.

Pamela får bilder i huvudet av den hon pratar med på andra sidan. Hon beskriver det som att hennes koppling med andevärlden är som en radio där hon kan växla mellan radions kanaler på samma sätt som hon växlar mellan andarna.

– Jag kan berätta för kunden hur anden ser ut, men jag viktigast för mig är att kunna beskriva ett karaktärsdrag, om den jag har kontakt med till exempel har humor. Många gånger förmedlar anden information som bara personen jag har framför mig förstår. Jag tittar aldrig på min kund då jag har kontakt med anden, utan har blicken bortvänd för att ha full fokus på min andliga kontakt.

Hundarna med vid kundmöten

Att ha kontakt med andra sidan, att kunna prata med de döda och finna det naturligt är en gåva. Pamela menar att hon inte på något sätt är unik. Alla människor har de här förmågorna mer eller mindre, det beror på om man bejakar det och finslipar det eller om man beslutar sig för att tränga undan det, förklarar hon. 

– Det är vanligt att små barn är mediala, men i takt med att de växer kan förmågan att prata med de på andra sidan försvinna. Jag tycker det är viktigt att inte nonchalera barn och ungdomar som säger sig höra och se andra sidan.

Både djur och människor kan se andevärlden. Pamelas båda hundar Molly och Azlan är med henne vid kundmöten.

– Jag märker på mina hundar att även de känner av måendet på den som besöker mig och de är i kontakt med andevärlden. Hundarna är som en länk mellan andevärlden och vår värld, de är mina vårdhundar.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se 

 

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar